מתחברים בשמחה לנשמה.

במיעוט שינה

במיעוט שינה

אחד האברכים מבית מדרשו מספר:

"באחד הלילות הזדמנתי לקרבת ביתו של רבי ניסים בסביבות השעה שתיים בלילה, לפתע נפתחה דלת ביתו, והוא יצא עם מגבת לכיוון המקווה.

"כעבור ימים אחדים הזדמן לי לשבת אתו בכינוס מסויים, הכינוס הסתיים סמוך לאחת בלילה. סקרנותי ניצתה… בקשתי לראות אם גם הלילה יחזור על עצמו המחזה. פניתי והמתנתי ליד ביתו.

"בשתיים וחצי בלילה, בדיוק נמרץ, שעה וחצי לאחר סיום האירוע הקודם, כבר ניצב בפתח מעונו עם המגבת בידו, דרוך לעבודת הלילה שלו!…"

 

חנות