מתחברים בשמחה לנשמה.

במאבק מול מגבלות הרפואה 

במאבק מול מגבלות הרפואה 

                                  

עלה השחר. קרבה שעת הנחת תפילין. עיניו של רבי ניסים נצצו באור יקרות. רבי ניסים, בנצנוציה הראשונים של איילת-השחר, מול טלית, 'חוק לישראל' ותפילין – נראה כילד הטובע בקניון של ממתקים. בשלב מסויים ביקש להניח תפילין. אבל לשם כך היה צריך לקום. זו הייתה פרוצדורה רפואית וטכנית סבוכה לחולה במצבו. גופו היה אזוק בצינורות רבים, מכדי שיוכל להניע אפילו אבר אחד בחופשיות. הנה מה שמספר הרב אליאס, חתנו:

"אמרתי לו שאני הולך לקרוא לאחות כדי שתסייע להרים אותו.

"בעמדת האחיות נכחו אז שתי אחיות. אבל מורי חמי הכיר בעובדה שאם אקרא להן, הן עלולות להגיע כעבור זמן רב. כיוון שכך ביקש  ממני שארים אותו בעצמי. נבהלתי מההצעה. באתי אתו בדברים, וניסיתי לשכנע אותו, שכיוון שאין לי את המיומנות, עלול הדבר להביא אותו לכדי סכנה ממשית.

אותה שעה אחזיתו אחילו ברבי ניסים. גופו רטט מחרדה. האחיות יתעכבו, חתנו חושש לשלומו, שעת 'הנץ החמה' קרבה ובאה עם שלל אותותיה וסגולותיה – ואילו הוא מופקע מהאור הגדול, מושלך כאן במיטה מוקף ומלופף צינורות – –

  צפצופים קולניים וצינורות קרועים בבית חולים

משראה שהישועה לא תבוא מבחוץ, והזמן לשעת ה'נץ' הולך ומתקרב, נאחז בעזות דקדושה, וכנגד כל חוקי הרפואה ונהלי בית החולים החל להניף את עצמו, במאמצים כבירים, ללא עזרה בכוחות שלא מעלמה הדין. לאחר שעלה בידו להתיישב – מבצע מסובך ועל-טבעי כשלעצמו – אזר עוז, פניו הסמיקו והחווירו, אזל סומקא ואתי חיוורא; הוא אזר את כל כוחות הרצון שלו. כוחות הגוף כבר נטשו את גופו מכבר. לבסוף עקר את עצמו בעזרת כוח הרצון בלבד מהמיטה.

לפתע החלו להישמע צפצופים רעשניים בהולים ממכשירים רפואיים… השתררה סביב בהלה ומהומה.. בדיעבד התברר שבתנופת ההזדקפות העל-טבעית שלו ניתק את עצמו ממכשירים שונים…

מספר חתנו:

"ברגע הראשון הייתי אחוז בהלה. אבל פניו של מורי חמי נותרו שלוות, קורנות באושר טמיר. היכולת להתייצב לפני בוראו בטלית ותפילין למרות מחלתו, נסכה בו חדווה עילאית. כל שיקול אחר איבד חשיבות. צינורות הזנה קרועים, מוניטורים מצפצפים – הצטיירו בעיניו כרעשים והפרעות שמחוץ למחוזות הקיום העילאי.

"גם מעמדת האחיות לא נרשמה כל פעילות. אחות ניגשה בשקט, וסידרה את החוטים התלושים, בלי להפריע לתפילתו של רבי ניסים. תוך כדי כך אני שומע אחות הניגשת לעמדה הראשית ומבררת על מקור הצפצופים הרמים מחדר 6.

"אה, חדר 6", אומרת האחות הראשית בחיוך, ואינה טורחת להרים ראש מהמחשב, "צפצופים מחדר 6 – זה תמיד הרבי! בטח קם להתפלל או ללמוד. למדנו לא להתערב בהתנהלותו. כשהרבי רוצה להתפלל – אין דרך לעצור בידו…"

לראשונה למד עולם הרפואה לדעת, שיש בנמצא מקורות אנרגיות שמחוץ ליסודות מוכרים, אנזימים, חמצן וחומצות-האמינו.

חנות