מתחברים בשמחה לנשמה.

אלוקים מתעניין גם בפרטים קטנים?

שאלה: אולי אלוקים מתעניין רק בדברים ה"גדולים" ולא בפרטים ה"קטנים"? אתם הדתיים מחללים את שם אלוקים בכך שאתם אומרים שאלוקים "מתעניין" בבני אדם כה קטנים ומתקשר אליהם ומצווה עליהם ציוויים מה להתנהג וכו' הרי אלוקים הוא ענק ואולי לא מתאים לו להתעניין בבני אדם יצורי אנוש כאלה קטנים?

תשובה: תגיד לי מי יותר גדול: מי שרואה רק למרחקים ארוכים או מי שרואה גם למרחקים ארוכים וגם למרחקים קצרים?

מי יותר רופא מומחה מי שיודע לרפאות רק מחלות קשות או מי שיודע לרפאות גם מחלות קשות וגם מחלות קלות?

הרעיון שאלוקים לא מתעניין ב"דברים קטנים" אין בו כדי להגדיל את אלוקים אלא להיפך, דווקא טענה זו מקטינה את גדולת האלוקים.
כי כשטוענים שאלוקים מתעניין רק בדברים הגדולים אז בעצם מקטינים את יכולתו של אלוקים שהוא מהות אינסופית הכוללת בתוכה את הכל! לכן על פי היהדות אלוקים כל כך גדול שהוא מקיף ומכיל ויודע מכל פרט בבריאה בין אם זה הפרט הכי גדול ובין אם זה הפרט הכי קטן.
בנוסף לכך אנחנו צריכים לדעת שאין לנו כל אפשרות לקבוע מהו "עניין" קטן ומהו "גדול" שהרי רק אלוקים יודע מה גדול ומה קטן, יתכן דבר שבעינינו קטן ובעיני אלוקים הוא גדול וכן להיפך, יתכן משהו שבעיננו הוא לא חשוב ובמבט אלוקי הוא הכי חשוב.
כיוון שאלוקים הינו נעלה גם מעל היקום כולו, הרי לא מפני שכך יאה לאלוקים לברוא עולם – לכן הוא באר אותו, אלא מפני שרצה, וזאת מטעמים השמורים עמו, ואותם טעמים יכולים גם לגרום שירצה להתעניין בעניינים שנראים בעיננו "קטנים".

לכן אין אנחנו יכולים למדוד דברים מה קטן ומה גדול כי אלוקים הוא היודע והוא הקובע מה גדול ומה קטן.
ואם הוא ציווה משהו או התגלה אלינו סימן שזה חשוב וקובע.

ועוד נקודה- את זה אמיתות התורה כמו גם את מעמד הר סיני ניתן להוכיח שהיה מעמד בו אלוקים התגלה לעם שלם, לכן כבר לא שייך לטעון שאלוקים לא מתעניין בנו, כי אלוקים התגלה אלינו ונתן לנו את התורה וניתן להוכיח זאת, ואם הוא התגלה ונתן לעם ישראל את התורה זה מראה שהוא כן מתעניין בנו ובמעשינו.

חנות