מתחברים בשמחה לנשמה.

אלוקים מושלם, מדוע ברא עולם לא מושלם?

שאלה: אלוקים מושלם, מדוע ברא עולם לא מושלם?

תשובה בתמצות: העולם נברא בכוונה לא מושלם על מנת שאנחנו נשלים אותו ונתקן אותו וכך נזכה לשכר נצחי, ונזכה לקיים את שליחותינו בעולם הזה.
כך שבעצם השל ימות של העולם כרגע היא להיות לא מושלם, למענינו.
תשובה: קנית פעם פאזל 500 חלקים לבן שלך?
חשבת פעם מדוע מערבבים את חלקי הפאזל ורק אחר כך מנסים לחבר ולהשלים את התמונה?

מדוע גם כן היצרן לא יצר תמונה מושלמת בלי יכולת לפרק אותה אלא מה, היצרן יודע שיהיה לנו אתגר והצלחה בדרך שאנו נשלים את התמונה של הפאזל.
המוצר המושלם של יצרן פאזלים זה ליצור מוצר לא מושלם.
זאת אומרת ליצור דבר מושלם זה בהתאם למטרות אליו חפץ היצרן להגיע.

כך גם אצל הבורא יתברך שהוא המושלם וגילה לנו את מטרתו בבריאת העולם שהיא להיטיב לנבראיו.
ההטבה היא על ידי כך שהוא בורא עולם לא מושלם ונבראים שאינם מושלמים עם חסרונות והתפקיד שלנו הוא יהיה להשלים את עצמינו ואת חסרונותינו ולתקן את העולם מקלקוליו ובזכות זה יהיה לנו שכר המגיע לנו בלי בושה.
יוצא שעולם לא מושלם הוא המושלם מצד מטרת הבורא יתברך.

אדם שמטבעו הוא כעסן, כל דבר פעוט גורם לו לרוגז ולכעס, כאשר הוא עובד לתקן את מידת הכעס ומשתפר בזה, מגיע לו שכר והוא עצמו נהפך לטוב יותר.

כאשר יש לנו בחירה בין טוב לרע ואנו בוחרים בטוב, אנו מתקנים את עצמינו משפרים את טבעינו וכל מעשה טוב שאנו עושים גורם לנו להיות יותר טובים ויותר מושלמים ומגיע לנו שכר טוב ונצחי על בחירתינו.

ממילא זה יצא טוב שהעולם לא מושלם ואנו גם כן (עדיין…) לא מושלמים כי זה נותן לנו את האפשרות להיות טובים על ידי בחירתנו אנו ולא באופן אוטומטי, וכך לקבל שכר המגיע לנו בלי להתבייש בלקבל עונג מהבורא, כיוון שעבדנו למען השכר על ידי בחירותינו הטובות שבחרנו במשך כל ימי חיינו.

מתוך הספר לכל שאלה תשובה

חנות