מתחברים בשמחה לנשמה.

אולי משה היפנט?

אולי משה היפנט את עם ישראל ו"שכנע" אותם שהם רואים קולות וברקים ועשן וכו'? וכן אולי כל הנסים שהיו במדבר סיני היו על ידי היפנוט.

תשובה: אי אפשר לשכנע מיליוני אנשים במשהו שהם לא ראו כאילו הם באמת ראו, כמו כן האם לדעתך ניתן לשכנע אדם שהוא אוכל ושהוא שבע בעוד שביטנו דורשת את שלה… גם אם יצליחו לשכנע את האדם אבל לא יצליחו לשכנע את גופו…

כמו כן יש לדעת שמומחים טוענים שכ-20% של בני האדם אינם ניתנים להפנוט כלל. השאר הם קשי-הפנוט בדרגות שונות, ובמקרה של צורך, רפואי למשל, על המהפנט להשקיע לפעמים עבודה ממושכת כדי להביא את אלה למצב הפנוטי, וגם הוא לעיתים רדוד למדי.

במופעים בהם מציגים המהפנטים את יכולתם נערכות ההדגמות על אנשים המשתייכים ל- 20 האחוזים מן האנשים המתהפנטים בנקל. יתרה מזו; מבלי שהקהל יודע זאת, עברו כבר מהופנטים אלה היפנוזה חוזרת עוד לפני ההצגה הפומבית, ובשעת ההצגה הם עולים אל הבמה מתוך קהל כמתנדבים… כך נוצר הרושם על יכולתו הבלתי מוגבלת כביכול של המהפנט…!

עובדה נוספת היא, שאי-אפשר להפנט אדם בניגוד לרצונו. ההיפנוזה היא תהליך מסויים המבוצע על-ידי המהופנט בהדרכתו של המהפנט. אם המהופנט לא מסכים רגשית ונפשית להיפנוט אז ההפנוט לא יצליח כלל! לכן אי-אפשר להפנט תינוק או מטורף, באשר הללו חסרים את הכלים הפסיכולוגיים הדרושים לשיתוף פעולה עם המהפנט.

עובדה נוספת היא, שגם במצב היפנוטי לא יציית המהופנט להוראה הנוגדת את מצפונו, השקפתו, או כל רגש עמוק שבו. מהופנט לא ישמע להוראת המהפנט לתת את כל כספו, ובודאי לא לירות במישהו.

העובדות האלה הן ידע ראשוני לכל חוקר היפנוזה. לפיהן גם מובן מדוע המהפנטים הנראים 'כל-יכולים' אינם שליטי העולם. אין מהפנט יכול לנצל את כושרו באספת בחירות להורות לקהל בעד מי להצביע. הוא אינו יכול להביא לידי כך שאפילו חלק קטן מהנוכחים במופע שלו ישלחו לו בדואר בבואם הביתה צ'ק על-סך 10 שקלים…

חנות