מתחברים בשמחה לנשמה.

מבצע השבוע לצפייה במוצר

סידור עבודת הקודש סידור עבודת הקודש 75
מאמר

תיקון נפטרים – ערב ר"ח סיון

ענין גדול ונשגב בערב ראש חודש לעשות טוב לנשמת נפטר, כ"ט אייר התשפ"ד
מאמר

הסגולה שתשמור עליך

סגולה לשמירה והגנה עליך ועל משפחתך בדיוק למצב המלחמה בו אנו נמצאים
מאמר

זה יהיה שלך!

לימוד קבוע בצהרי השבת, אתה יכול להיות שותף!!!
מאמר

נקודה לחיים!!!

נקודה לחיים -קצרצר- כל שבוע- להורדה מידית מפי הרב שלום פרץ שליט"א
מאמר

אולם ארועים

שמחה משפחתית? כנס או הרצאה? אולם "פנינת המערב" עד 150 מקומות
מאמר

 "ותהא התפילה לב זמנו ופריו"

מתי לדעתך צריך אדם לקום אם הוא מעוניין להתפלל בחמש? בארבע וחצי? בארבע?
מאמר

13 שעות ללא טלפון

עשרות שגרירים מולהבים כולם במוצאי שבת באים כל זאת ועוד בעלון הקשר שלך
מאמר

"אלל-ה ירחמו! מה, עיוורים אתם?"

התביישתי מתפקידי העלוב, כ'גוי של צניעות'
מאמר

"אני אלמד תורה לזכותך"

ילד מהתלמוד תורה ילמד לזכותך ❤
מאמר

פדיון נפש

לזיווג הגון, לזרע של קיימא, לרפואה שלמה, הצלחה בפרנסה, שלום בית, חינוך
מאמר

ספריית קטעי וידאו – עדכניים לתקופה!

מאמר

ימות המשיח- סדרה מרתקת!!!

סדרת שיעורים עם הרב שלום פרץ שליט"א על ימות המשיח, מהמקורות וחז"ל
מאמר

בחזית המלחמה

גלוי וידוע לפניך שהאכילה יותר קשה לי מהצום, יהי רצון שתהא אכילתי כפרתי

שאל את הרב לכל השאלות

סגולת השתתפות בכתיבת ספר תורה......
שאלה:שמעתי שאתם עושים עוד מעט הכנסת ס"ת לזכות התנא האלקי רבי יונתן בן עוזיאל ופרסמתם שיש סגולה בהשתתפות בכתיבת ס"ת זה לזווג הגון, מה המקור לכך? ומה הסגולה בזה?
תשובה:כתוב בשיר השירים פסוק "ביום חתונתו וביום שמחת לבו" אומרת הגמ' בתענית כו: שביום חתונתו זה יום מתן תורה.
כלומר שמתן תורתנו הקדושה שוה ערך ליום חתונת הקב"ה עם עם ישראל, וכריתת ברית עולם איתנו.
ואומר הזוה"ק בפרשת ויחי, שעתיד הקב"ה לעשות לכל אדם שמתחבר עם התורה חופה בירושלים, קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה - עד כאן לשון הזוה"ק.
א"כ וודאי שמי שלוקח זכות וחלק בכתיבת ס"ת בממונו, מראה הוא לקב"ה חיבתו והערכתו לתורה, ובזכות כך הקב"ה יזכהו גם לחופה אכי"ר

ועוד מובא בספר חקל תפוחין, המשתדל בענין זה של התורה הקדושה, יהיה לו מידה כנגד מידה זיווג בתלמיד חכם שהוא בחינה של תורה!!! כי משלים את קומת המלכות של קוב"ה על ידי התורה הקדושה.

כעת אנו כותבים ס"ת לזכות התנא האלקי רבי יונתן בן עוזיאל, וידוע הענין ומובא בכמה מקורות סגולת התנא הזה לזיווג הגון, וודאי מי שלוקח חלק בס"ת לזכותו שיעמוד התנא הלאקי הזה עבורו למליץ יושר להעמיד זיווגו במהרה.

עוד מובא בחז"ל השרוי בלא אשה שרוי בלא תורה
וכשאדם מראה לקב"ה חפצו גדול בתורה ומזיל ממונו לכתיבת התורה - הקב"ה מיד מזן לו אשה בכדי שיזכה לקנות חלק בתורה שהוא כל כך אוהב.

אשרי מי שיקח חלק בזה שישי בזה גם סגולה לשלום בית פרנסה טובה ועוד

בברכת התורה וכל טוב סלההרב שלום פרץ | RABBI SHALOM PERETZ

ראש ישיבת ומוסדות בית א-ל בני ברק ISRAEL
סגולה למציאת עבודה - מהי?......
שאלה:איזה מזמורי תהילים הם סגולה טובה למציאת עבודה טובה ומתאימה?
תשובה:שלום עליכם

הסגולות שיש בדברי רבותינו אינם למציאת עבודה בדווקא.
כי עבודה היא קללה שאדם הראשון נתקלל 'בזיעת אפיך תאכל לחם'
וא"כ אין ענין בעובדה כשלעצמה. ההפך אנו מעוניינים שהקב"ה יביא לנו כל מחסורינו ללא שנצטרך לטרוח בענין
ונוכל להיות פנויים לעניינים העיקריים שיש בעולם הזה לעשות למען שמו באהבה.
א"כ אתה מחפש סגולה לפרנסה:
ובכן, ישנם סגולות רבות לפרנסה.,
אך אם ביקשתם דווקא תהילים.
אז יש שני פרקים ידועים ביותר המסוגלים לזה.
אחד - מזמור מ"ח לדוד מזמור (אומרים את זה גם בימים נוראים כתפילת הפרנסה
שנים - מזמור קמ"ה תהילה לדוד ובפרט לכוון בפסוק פותח את ידיך וכו.

לאחר שתתברך בפרנסה טובה, תפנה בשאלה נוספת אלינו ונוכל להדריך אותך איך אפשר לשמר את הפרנסה ולהרבות אותה בתמידות
על פי מאמרי חז"ל ותורתינו הקדו'.

ברכה כל טוב סלה
הרב שלום פרץ | RABBI SHALOM PERETZ

ראש ישיבת ומוסדות בית א-ל בני ברק ISRAEL
טבילה במקום נטילת ידיים של שחרית?......
שאלה:ישנתי על שפת הכנרת, בבוקר מיד כשקמתי נכנסתי לטבול בכנרת, ללא שנטלתי ידיי, האם הטבילה מועילה במקום נטילה של שחרית?
תשובה:אמנם אכן נראה שבכלל מאתיים יש גם מאה, ואם טבלתי את כל הגוף, אז לכאורה גם הידיים נטהרו. אך אין הדבר כן.

אנו מוצאים בחובת קידוש ידיים ורגלים של הכהן בבית המקדש למשל שאף אם הוא טבל, עדיין הוא צריך קידוש ידים בנפרד.

גם כאן חובת נטילת ידים שחרית צריכה להעשות בנטילה לסירוגין דווקא. וטבילה לא עולה במקום זאת.

הרב שלום פרץ שליט"א

סרטונים והרצאות לכל הסרטונים

סרטון

בניסן נברא העולם

הרב ניסים פרץ - ר"ח ניסן תשע"א - בניסן נברא העולם
סרטון

אדם כי יקריב

הרב ניסים פרץ - פרשת ויקרא תשע"א - אדם כי יקריב
סרטון

התורה הוכחה למציאות ה' – חובות הלבבות, שער הבחינה

שיעור 29 - התורה הוכחה למציאות ה' - חובות הלבבות, שער הבחינה, הגאון רב
סרטון

למה יש סבל בעולם?

הרב שלום פרץ - כיצד יתכן שבפיגוע טרור נרצח תינוק במעי אימו? למה יש סבל
סרטון

אמונה חושית

הרב ניסים פרץ - פרשת תשא תשע"א - אמונה חושית
סרטון

אוצר מתנת חינם

הרב ניסים פרץ - פרשת ואתחנן תשע"א - אוצר מתנת חינם
סרטון

הרב שלום פרץ – ספר חובת הלבבות

הרב שלום פרץ - ספר חובת הלבבות - שכר ועונש
סרטון

שיעורי קבלה מטבע ברכה שיעור 2

שיעורי קבלה מטבע ברכה שיעור 2
סרטון

האם אפשר לשלוט על הזיקנה?

שיעור 28- האם אפשר לשלוט על הזיקנה? - חובות הלבבות, שער הבחינה
סרטון

הסיפור המדהים על ההצתה שלא שרפה

מדהים! כוחו של רבינו רבי ניסים פרץ זיע"א
סרטון

נקודה לחיים- מדהים!!!

האוצר הגדול ביותר... מפי הרב שלום פרץ שליט"א